”Banorët e Komunës së Mamushës, ishin shqiptarë, nuk ishin turq”