Faktorët e krijimtarisë kulturore - Hippolyte Taine