Historiani Mala: Shqiptarët nuk duhet të lidhin aleanca fetare