Rikrijim i pikturës së humbur të Donika Kastriotit e cila datonte nga viti 1556