Judenjtë nuk janë satanistë! Me ta filloi koncepti i "Krijuesit"